Back to Search Results

Swyddog gweinyddol

 • Location:

  Bangor, Gwynedd

 • Sector:

  Admin & Secretarial

 • Job type:

  Temporary

 • Salary:

  Up to £10.92 per hour

 • Contact:

  Liverpool CL

 • Contact email:

  Cheryl.Jones@brookstreet.co.uk

 • Job ref:

  HK9946WE_1603109837

 • Published:

  3 months ago

 • Duration:

  6 Months

 • Expiry date:

  30/11/2020

 • Startdate:

  ASAP

Job Description

Mae yna swydd dros dro ar gael tu fewn yr ardal Bangor - 37 awr pob wythnos gyda phatrymau shifft amrywiol rhwng 7:45y.b. i 8y.p. rhwng Dydd Llun i Ddydd Gwener gyda un Dydd Sadwrn allan o bedwar, rhwng 8:45y.b. i 5y.p.

Mae yna cyfleoedd ar unwaith ar gael gydag ein cleient, yr Adran Gwaith a Phensiynau (DWP). Maent yn chwilio am Swyddogion Gweinyddol i weithio tu fewn Canolfannau Gwaith ar draws Y Deyrnas Unedig.

Fel Swyddog Gweinyddol, mae'n ofynnol i chi weithio o fewn swyddfa/adeilad wedi'i ddyrannu i'r DWP. Byddwch yn yn delio gydag ymholiadau ffôn ac ar-lein o'r cyhoedd. Byddwch yn cynghori iddynt ar y ffordd orau ymlaen ar gyfer eu statws cyflogaeth yn unol â chanllawiau'r llywodraeth.

Beth fydd angen i chi ei wneud (Cyfrifoldebau Allweddol):

"Ddarparu gwasanaeth cwsmeriaid rhagorol i ystod amrywiol o gwsmeriaid a chyflogwyr.

"Gwneud penderfyniadau sy'n ynghylch a hawliau fudd-dal trwy archwilio'r ffeithiau sydd ar gael.

"Asesu hawliadau ac ymdrin ag ymholiadau trwy ddulliau electronig.

"Cefnogi nod yr Adran wrth ddigideiddio'r holl wasanaethau hawlwyr.

"Bod yn rhan o dîm sy'n gyfrifol am greu a gweithio mewn amgylchedd darparu gwasanaeth, i gefnogi'r ddarpariaeth o wasanaethau i ansawdd a pherfformiad rhagorol i'r gwsmeriaid.

Beth fyddwn angen gennych chi:

"Canolbwyntio ar y cwsmer ac yn gallu delio â chwsmeriaid yn dosturiol.

"Gwytnwch, yn gallu gweithio mewn amgylcheddau dan bwysau uchel.

"Ar gael am hyd lawn eich aseiniad.

"Prawf o'ch hawl i weithio yn y DU. Mae clirio DBS hefyd yn fanteisiol ond gallwn ni gefnogi gyda sicrhau os nad oes gennych chi un ar hyn o bryd.

"Yn gallu gweithio mewn amgylchedd swyddfa lle glynir wrth bellter cymdeithasol.

Buddion:

"23 diwrnod o wyliau ac 8 diwrnod gŵyl banc (pro rata).

"Patrymau shifft amrywiol ar gael (bydd angen hyblygrwydd).

"Cyfle i adeiladu ar sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid, rhoi nôl i'ch cymuned ac i ennill profiad yn y sector cyhoeddus.

Os oes gennych ddiddordeb, mae croeso i chi wneud cais nawr a bydd ein tîm mewn cysylltiad. Sylwch, byddwch yn sgwrsio gydag ymgynghorwr Brook Street a fydd yn siarad mewn Saesneg.

Mae ein cleient, yr Adran Gwaith a Phensiynau, yn darparu gwasanaethau i dros 20 miliwn o hawlwyr a chwsmeriaid y flwyddyn. Mae'r Adran Gwaith a Phensiynau yn gyfrifol am helpu pobl i symud i gyflogaeth, cefnogi pensiynwyr ac amddiffyn rhai o'r bobl fwyaf bregus yn ein cymdeithas. Fel gwasanaeth cyhoeddus hanfodol, maent yn helpu pobl i godi eu hunain allan o dlodi ac i aros allan o dlodi, drwy waith, arbed a chefnogaeth.

W1siziisijiwmtgvmdyvmjivmtevmtyvmjivmtevy3rhcy1iyxitzmlndxjllmpwzyjdlfsiccisinrodw1iiiwimjawmhg3mjajil1d

Looking for a job? Register your CV now

REGISTER

Looking to recruit? Find the perfect hire

Upload Job

Want a career at Brook Street? Join our team

Join Now